Skip to content

Hvorfor bør din virksomhet jobbe med bærekraft?

Den triple bunnlinje

Bærekraft handler om å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner til å møte sine behov, altså en bærekraftig utvikling. Bærekraftig virksomhet tar hensyn til miljø, samfunn og økonomi for å skape en langsiktig og stabil virksomhet. Dette kalles den triple bunnlinje.

image 4
FNs mål for bærekraftig utvikling

Bærekraftsmålene er 17 globale mål som er satt av FN for å skape en mer bærekraftig fremtid for oss alle. Disse målene gir en mulighet for bedrifter, spesielt SMB-markedet, til å skape forretningsmuligheter og samtidig bidra til en mer bærekraftig verden. 

Bedrifter som tar bærekraft på alvor, kan oppleve flere fordeler. De kan oppleve bedre omdømme, tiltrekke seg flere- og nye kunder som ønsker å handle med bærekraftige bedrifter, tiltrekke seg talenter som vil jobbe for bedriften og øke sin evne til å tilpasse seg endringer i samfunnet og markedet. 

Bærekraftsmålene kan hjelpe bedrifter med å identifisere områder hvor de kan redusere sin negative miljøpåvirkning, for eksempel gjennom reduksjon av avfall og utslipp, og øke sin positive sosiale innvirkning. Ved å ta bærekraftige tiltak kan bedrifter også kutte kostnader, øke produktiviteten og forbedre omdømmet.

Å ha en aktiv strategi om å jobbe med utvalgte bærekraftsmål, kan også føre til økt kundelojalitet og konkurransekraft. Kundene blir stadig mer opptatt av bærekraft og vil gjerne kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Bedrifter som tar initiativ til bærekraftige handlinger og kommuniserer dette klart og tydelig til kundene, vil ha en fordel i markedet og økt sjanser for å bygge langsiktige relasjoner med sine kunder.

Investorer og forretningsutviklere ser også i større grad etter bærekraftige investeringer og virksomheter som tar bærekraft på alvor. Det finnes også stadig flere lover og reguleringer som krever at bedrifter tar bærekraft på alvor, hvor bedrifter som ikke følger disse reguleringene, risikerer sanksjoner og negative konsekvenser for virksomheten.

I sum kan bærekraft ses som en nøkkel til langsiktig og stabil virksomhet, og det kan også gi muligheter for innovasjon og vekst. Bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor, risikerer negative konsekvenser og tap av konkurransekraft.