Skip to content

Om oss

Hvem er vi?

Vi er en gjeng med Gründere som genuint ønsker å gjøre verden bedre! 

Vi har derfor lyst til å hjelpe bedrifter med gjøre det de kan for å bidra til dette.

Vi har lang erfaring med å jobbe med bærekraft, endringsledelse, design, softwareutvikling, strategi og virksomhetsutvikling, og har nå puttet all vår kompetanse inn i å utvikle Thrust.

 

Thrust team

Våre etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal reflekteres i alle våre og våre underleverandørers drift og aktiviteter:

 • Kvalitet og kundetilfredshet:
  • Vi leverer produkt og tjenester av høy kvalitet.
  • Vi streber etter å ha tilfredse kunder, der vi oppfyller og gjerne overgår kundens forventinger.

 • Integritet og ærlighet:
  • Vi forplikter oss til å agere ærlig og redelig i alle forretningsforhold, samt levere tjenester og informasjon til kunder, partnere og ansatte på en pålitelig måte.
  • Vi forbyr alle former for korrupsjon og bestikkelser, og følger gjeldende lovgivning i alle forretningsaktiviteter.

 • Helse, miljø og sikkerhet:
  • Vi forplikter oss til å overholde gjeldende lovgivning og -standarder for sikkerhet, og ivareta lovgiving for datasikkerhet
 • Arbeidstakerrettigheter:
  • Vi respekter grunnleggende arbeidstakerrettigheter, inkludert retten til å organisere seg og kollektiv forhandling.
  • Vi sørger for en trygg og inkluderende arbeidsplass for både ansatte og underleverandører, og tolerer ikke noen form for diskriminering i våre prosjekter som følge av kjønn, etnisitet, nasjonalitet, seksuell legning mv.
  • Vi utfører aktsomhetsvurderinger for vår forretningsvirksomhet for å avdekke faktiske eller potensielle negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede.

 • Åpenhet:
  • Vi er åpne om våre aktiviteter og praksis, med mindre det er lovpålagt taushetsplikt.