Skip to content

Om produktet

Hvorfor har vi laget Thrust?

Vi vet at mange små og mellomstor bedrifter ønsker å jobbe med bærekraft. Det kan være ulike grunner til det, eksempelvis;

 • For å vinne anbudskonkurranser
 • For å svare på kundeforespørsler
 • For å engasjere organisasjonen
 • For å bidra til å gjøre verden litt bedre

Selv om mange ønsker å jobbe med bærekraft, vet vi også at det ofte er lite tid og ressurser, og noen ganger lav kompetanse på hva en bør fokusere på. Dette gjør det vanskelig å komme i gang med å jobbe med bærekraft. 

Hva er Thrust?

Vår software hjelper organisasjoner med å komme i gang med bærekraft. Gjennom en nøye designet arbeidsprosess vil vi hjelpe med å sikre:

 • Forankring av arbeidet i ledelsen
 • Relevant opplæring relatert til bærekraft
 • Involvering av organisasjonen
 • Gjennomføring av aktsomhetsvurdering
 • Valg av bærekraftsmål
 • Prioritering av områder å jobbe med
 • Iverksettelse av aksjoner
 • Dokumentasjon og rapportering