Skip to content

Bærekraftig praksis gjort enkelt

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden.Det er opp til den enkeltevirksomhet å ha systemer, prosesser og dokumentasjon som beviser egen innsats knyttet til arbeidet.

Component 15 (1)

Aktsomhetsvurdering

En aktsomhetsvurdering er en vurdering av om en person eller virksomhet har opptrådt på en forsvarlig måte og har også sammenheng med tradisjonell risikostyring.

Component 31
Kom i gang med

Bærekraftsmålene

Thrust hjelper deg å velge bærekraftsmålene som er mest relevant for din bedrift ved å involvere de ansatte i prosessen.

Group 43

Hva kan Thrust hjelpe deg med?

Component 45

Lederforankring

 

Component 36

Virksomhetskartlegging

 

Component 38

Kartlegging av verdikjeden

Component 50

Valg av bærekraftsmål

 

Component 27 (1)

Aksjonsoppfølging

 

Component 42

Rapporter for Åpenhetsloven og Bærekraft

Meld på nyhetsbrev

 

Abonner nå

Oversikt (1)
Forankring av ledelse
Spørreundersøkelse for å sikre forankring i ledelsen og kartlegge virksomheten.
Risikovurdering

Stegivs prosess for å vurdere virksomhetens risiko for negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Leverandørundersøkelse
Leverandørundersøkelse for å kartlegge verdikjeden.
Bedriftundersøkelser
Spørreundersøkelse for å involvere organisasjonens valg av bærekraftsmål.
Redusere risiko

Prioritering og oppfølging av aksjoner for å redusere risiko.

Rapporter og maler
Rapporter og maler

Funksjonalitet