Skip to content

Hva er åpenhetsloven?

 

Åpenhetsloven trådte i kraft fra 1. juli 2022. Loven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Det er opp til den enkelte virksomhet å ha systemer, prosesser og dokumentasjon som beviser egen innsats knyttet til arbeidet. 

 

Informasjonskrav

Loven pålegger også virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Informasjonen om hvordan man arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal deles i form av en offentlig redegjørelse. Interessenter (kunder, leverandører og andre) kan til enhver tid be om dokumentasjon fra dere.

Det er et lovkrav at virksomheten svarer opp en slik henvendelse.

Redegjørelsen (resultatet av Aktsomhetsvurderingen) skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Uten systemer, struktur og dokumentasjon vil det bli krevende å oppfylle lovens hensikt. som igjen og det medfører unødvendig risiko for virksomhetens videre vekst og utvikling.

 

Component 32