Skip to content

Trenger du egentlig den nyeste iPhone?

Digitaliseringen av samfunnet vårt byr på nye bærekraftsutfordringer og er et viktig tema å ta hensyn til når man vurderer kravene i åpenhetsloven. Både synlig og usynlig digital forurensning utgjør en betydelig risiko for miljøet, anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Digitalisering er blitt en av hovedårsakene til energiforurensning de siste årene. Grunnen til dette er en betydelig økning i bruk av teknologi under covid-krisen og da hjemmekontor ble en vanlig praksis. Både synlige og usynlige konsekvenser er rapportert, og teknologisektoren slipper ut like mye CO2-utslipp som flysektoren, altså 3,7 % av verdens totale CO2-utslipp. Det betyr at hver av oss forbruker omtrent 414 kg CO2 hvert år, kun gjennom produksjon av digitale produkter og bruken av dem (S. Griffiths, 2020).

 

Elektronisk avfall

Synlige konsekvenser av dette er avfallet som produseres ved å kaste en elektronisk enhet. Produksjonen av en ny datamaskin krever 240 kg fossilt brensel, 22 kg kjemikalier og 1,5 tonn vann (rfi.fr, 2019). Å restaurere dine gamle elektroniske verktøy eller sende dem som avfall til resirkuleringssentre kan ha en betydelig innvirkning på å redusere synlig forurensning og redusere de negative konsekvensene for miljøet og befolkningen (Vskills, 2015)

         

Produksjon og utvinning

De utallige komponentene i elektroniske enheter er svært verdifulle og deres utvinningsmetoder og produksjon er svært bekymringsfulle når det gjelder menneskerettigheter og miljøsikkerhet. Arbeidere i litiumgruver i enkelte land, som Kina, lider av ekstremt dårlige arbeidsforhold, noe som påvirker deres helse og sikkerhet alvorlig, samt omgivelsene med forurensning av elver og utslipp av giftig avfall i luften (Baqué, 2023). Produksjon av litiumbatterier for mobiltelefoner krever grafitt, hvis utvinning utgjør en alvorlig risiko for befolkningen som bor i regionene der dette utvinnes, for eksempel forurensning av drikkevann eller skade på land.

Det er derfor viktig at du er klar over opprinnelsen til elektroniske enheter, slik at du unngår å være med på å støtte opp om farlige arbeidsforhold. Å kjøpe brukte enheter som har blitt profesjonelt restaurert er en annen løsning for å redusere effekten, og det er billigere. Nettsteder som Backmarket kan tilby slike tjenester. Dette betyr ikke at du må kaste den bærbare datamaskinen din hvis du finner ut at produksjonen har satt  menneskerettighetene i fare, det viktigste er å være oppmerksom på og bevisst kildene ved ditt neste kjøp.

             Tacon

                 Foto: © DAVE TACON/POLARIS/ZUMA/REA

Usynlig forurensing

Usynlig forurensning er også en økt bekymring, mindre kjent og anerkjent ettersom den ikke påvirker synsfeltet. Flere aktiviteter genererer unødvendig produksjon av energi, for eksempel å bla på sosiale medier eller kontinuerlig streame videoer og TV-programmer (Pauget, 2019).

 
Hva kan du gjøre for å redusere ditt digitale forbruk?

Det er mye vi kan gjøre for å redusere vårt digitale fotavtrykk, som både kan redusere avfallsmengde og produksjon, i tillegg til å redusere energiforbruk:

 • Reduser frekvens på kjøp av digitale produkter
 • Kjøp brukte produkter
 • Hold en ren e-postinnboks
 • Avslutt abonnement på uønskede nyhetsbrev
 • Ikke lad de elektroniske enhetene dine om natten, da bruker de unødvendig energi - Dessuten er det dårlig for batteriets levetid.
 • Bruk mørk modus på enhetene dine
 • Unngå unødvendige e-poster, ta en tur til kollegaens skrivebord.
 • Bruk en grønn søkemotor som Ecosia
 • Bruk et wifi-nettverk i stedet for mobildata

Relasjon til bærekraftsmålene

Dessuten faller bevissthet om digitalt forbruk og forurensning inn under rekkevidden av flere bærekraftige utviklingsmål som:

 • Livet på land: Bruk av brukte enheter kan redusere mengden av forbindelser som utvinnes for en ny enhet og deres negative innvirkning på miljøet.
 • Ansvarlig forbruk og produksjon ved å begrense unødvendige innkjøp og mer avfall, og ved å redusere digitalt forbruk.

Energieffektivitet og ansvarlig forbruk og produksjon er nøkkelaspekter å vurdere når potensielle risikoer vurderes. Åpenhetsloven og implementeringen av bærekraft er nært knyttet til å sikre anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter og begrense disse risikoene. Ved å iverksette tiltak nå for å begrense negative påvirkninger, sikrer bedrifter en stabil fremtid ved å prioritere bærekraftige løsninger, øke sjansene for konkurranseevne og respektere lovene.

Les mer om åpenhetsloven: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven/hvem-er-omfattet-av-apenhetsloven

Les mer om bærekraftsmålene: https://sdgs.un.org/goals

Referanser:

AZoM.com. (2022, 22 avril). What factors affect safe electronic waste disposal ? https://www.azom.com/news.aspx?newsID=58882

Baqué, P. (2023). La part d’ombre des métaux rares. Science et vie.

https://www.science-et-vie.com/article-magazine/la-part-dombre-des-metaux-rares

Griffiths, S. (2022, 24 février). Why your internet habits are not as clean as you think. BBC Future.

https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think

Pandey, Y., & Pandey, Y. (2015). E-Waste : a technology driven. Vskills Blog. https://www.vskills.in/certification/blog/e-waste-a-technology-driven/

Pauget, D. (2019, août 19). [Infographie] La pollution numérique, un fléau invisible. RFI.

https://www.rfi.fr/fr/science/20190813-pollution-numerique-internet-environnement-infographie

Pollution numérique : comment la réduire ? (2022, 12 avril). Greenpeace France. https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/  

Shield, C. (2021, 7 janvier). The invisible waste behind our tech products. dw.com. https://www.dw.com/en/the-invisible-waste-behind-our-laptops-and-smartphones/a-55947860  

Leave a Comment